QUANTS PUNTS TÉ CADA CONDUCTOR?

Si és conductor amb més de tres anys d'experiència.

Si és conductor novell (menys de dos anys d'experiència)


Si ha perdut el permís o la llicència que tenia per haver agotat tots els punts, quan n'obtingui un nou.

COM ES GUANYEN ELS PUNTS DE MANERA NATURAL?

Si en tres anys no ha comès cap infracció, incrementarà en 2 punts els 12 inicials. Reb 1 punt més si en els 3 anys següents no comet cap infracció


Cap infracció comesa en els tres anys següents


Cap infracció comesa en els tres anys següents

INFRACCIONS QUE RESTEN PUNTS
INFRACCIONS QUE MÉS PUNTS HAN LLEVAT AQUESTS SIS ANYS

Des que es va implantar el permís per punts, les principals infraccions que han motivat la pèrdua de punts han estat:

42%

Excés de velocitat.

13%

No dur posat el cinturó.

9%

Ús del telefon mòbil.

9%

Consum d'alcohol.