Com reaccionar davant un vehicle prioritari en servei d'emergència.

És obligatori facilitar el pas als vehicles d'emergències, no fer-ho suposa una infracció greu. L'actual Reglament General de Circulació, en els seus articles 67 i 68, reconeix la prioritat de pas d'aquests vehicles, que estan exempts de complir determinades normes de circulació durant l'acompliment de la seva labor, sempre que no posin en perill a cap usuari de la via. L'article 69 d'aquest Reglament recull l'obligació dels conductors de facilitar-los el pas “apartant-se normalment a la dreta o detenint-se si fos necessari”.

Aplicar el sentit comú

Per tant, els conductors han d'adoptar les mesures adequades per facilitar el pas dels vehicles prioritaris en servei urgent quan percebin els senyals especials (llums i sirena) que anuncien la seva proximitat. Vehicles prioritaris són els de els agents de l'autoritat, bombers, assistència en carretera, ambulàncies i serveis d'autopista en servei urgent. L'objectiu és permetre a aquests professionals arribar al lloc de l'accident amb major seguretat i el més ràpidament possible. Aquest estalvi de temps, en el cas de les ambulàncies, augmenta les possibilitats de supervivència d'una víctima.

Segons el tipus de via

 

Normalment haurà d'apartar-se cap a la dreta, però això varia en funció del tipus de carretera per la qual circuli. En vies de doble sentit, és a dir, una carretera secundària o convencional d'un carril per sentit, tiri's a la dreta perquè el vehicle prioritari circuli pel centre. En carreteres de dos carrils per sentit, el del carril de la dreta haurà de pegar-se a la dreta i el de l'esquerra a l'esquerra, deixant lliure el centre. I en carreteres de tres carrils per sentit, el de l'esquerra haurà de #acostar a la mitjana, i els que estan en el carril central i dret, a la dreta.

 

FONT: http://revista.dgt.es/es/sabia-que/dudas/2016/como-reaccionar-ante-un-vehiculo-de-emergencia.shtml#.VwJCi5yLTiw